1. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , سحر طباطبایی فارانی , واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد , مطالعات فرهنگ - ارتباطات , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۶۷-۹۶
 2. شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۳۰
 3. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهان , معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه-های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۷۹-۱۰۵
 4. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۳۵
 5. رضا پیش قدم , المیرا فرخنده فال , از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱-۱۳
 6. رضا پیش قدم , A. Firoozian , تأملی جامعه‌شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی «نمی‌دانم» در زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز , مطالعات فرهنگ - ارتباطات , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۷-۳۵
 7. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , گفتمان شناسی قسمت در فرهنگ و زبان مردم ایران , مطالعات فرهنگ - ارتباطات , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۲۹-۱۴۹
 8. رضا پیش قدم , پریا نوروز کرمانشاهی , ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی , زبان پژوهی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۱۹
 9. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم , پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۹۷-۸۳
 10. الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱-۲۲
 11. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , سحر طباطبایی فارانی , آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها , پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۹۶-۱۲۰
 12. فاطمه محقق محجوبی , رضا پیش قدم , آذر حسینی فاطمی , بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۷-۵۱
 13. رضا پیش قدم , زهرا رستمی سرابی , نقد و بررسی کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی– تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط , پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۵-۴۲
 14. رضا پیش قدم , محمدرضا فارسیان , آیدا فیروزیان , آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) , پژوهش های ادب و زبان فرانسه , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱-۲۷
 15. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , بررسی کنش‌گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۵-۶۴
 16. رضا پیش قدم , فاطمه وحیدنیا , کاربردهای "دعا" در فیلم های فارسی و انگلیسی در پرتو الگوی هایمز , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۲۳
 17. رضا پیش قدم , شهلا شریفی , اتنا عطاران , بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها , زبانشناسی و گویش های خراسان , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۵۵-۷۷
 18. رضا پیش قدم , هانیه جاجرمی , اعتماد در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش های زبانی در ایران , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۲۶
 19. رضا پیش قدم , فاطمه وحیدنیا , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۵-۷۲
 20. الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , محمد غضنفری , نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹۱-۱۰۵
 21. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۵-۵۰
 22. رضا پیش قدم , مصطفی مرادی مقدم , مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۱-۵۴
 23. رضا پیش قدم , آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران , Language Related Research- جستارهای زبانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۵-۷۰
 24. سیدمحمدرضا عادل , آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم , گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۷۵-۱۰۸
 25. رضا پیش قدم , معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۴۷-۶۲
 26. شیما قهاری , رضا پیش قدم , ضرغام قبانچی , محمد غضنفری , بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹۳-۱۱۶
 27. رضا پیش قدم , محمدرضا هاشمی , شهرزاد حسامی ارانی , تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۵-۳۳
 28. رضا پیش قدم , Mostafa Moradi Moghaddam , فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی» , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۷۱-۹۱
 29. علی خزاعی فرید , رضا پیش قدم , سیما ضیایی شیروان , اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن , نامه فرهنگستان , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۹-۳۷
 30. بهزاد قنسولی , رضا پیش قدم , نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۱-۳۵
 31. آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم , صفورا ناوری فارمد , تاثیر و نقش کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی وسازه های مربوطه , مطالعات زبان و ترجمه , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳-۱۶
 32. رضا پیش قدم , مریم سادات طباطباییان , بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۵۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۵۵-۶۹
 33. فاطمه معافیان , رضا پیش قدم , تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۵۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱۲۷-۱۴۲
 34. رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۴۱-۵۶
 35. رضا پیش قدم , ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی , دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۲۳-۵۲
 36. آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم , تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۵۹-۷۳
 37. رضا پیش قدم , افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 38. رضا پیش قدم , Moafian Fatemeh , نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها , پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۵-۲۲